پایان نامه بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه حسگر بیسیم با الگوریتم ژنتیک در NS-2
پایان نامه بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه حسگر بیسیم با الگوریتم ژنتیک در NS-2

پایان نامه، کامپیوتر
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com

پایان نامه بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه حسگر بیسیم با الگوریتم ژنتیک در NS-2

بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه حسگر بیسیم با الگوریتم ژنتیک در NS-2 عنوان پایان نامه ای است که برای شما دانشجویان عزیز برای آشنایی با شبیه سازی شبکه حسگر بیسیم با نرم افزار NS-2 در سایت مشاورین پروژه دات آرت قرار داده شده است.هدف از این پروژه معرفی شبیه سازی شبکه های کامپیوتری است. شیبه ساز شبکه، برنامه نرم افزاری است که عملکرد یک شبکه کامپیوتری را تقلید میکند. در این پایان نامه به بررسی نرم افزار NS2 نیز پرداخته خواهد شد و برای یادگیری این نرم افزار بسیار مناسب است.

در شبیه سازها، شبکه کامپیوتری با دستگاهها و ترافیک و. مدل شده و سپس کارایی آن آنالیز وتحلیل میشود. معمولاً کاربران میتوانند شبیه ساز را برای عملی کردن نیازهای تحلیلی خاصخودشان سفارشی کنند. هدف نهایی این پروژه، پیاده سازی یک شبکه حسگر بیسیم با استفاده از شبیه ساز NS-2 میباشد که در فصل پنجم این پایاننامه به آن پرداخته شده است.

بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه حسگر بیسیم

قبل از ارائه ساختار کلی ابتدا تعدادی از تعاریف کلیدی شبکه حسگر بیسیم ذکر میکنیم.
حسگر:
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
وسیله ای که وجود شی رخداد یک وضعیت یا مقدار یک کمیت فیزیکی را تشخیص داده و به سیگنال الکتریکی تبدیل می کند. حسگر انواع مختلف دارد مانند حسگرهای دما، فشار، رطوبت، نور، شتاب سنج، مغناطیس سنج و.
کارانداز:
با تحریک الکتریکی یک عمل خاصی مانند باز و بسته کردن یک شیر یا قطع و وصل یک کلید را انجام میدهد.
گره حسگر: به گره ای گفته میشود که فقط شامل یک یا چند حسگر باشد.
شبکه حسگر بیسیم:

شبکه ای که فقط شامل گره های حسگر باشد. این شبکه نوع خاصی از شبکه حس/کاراست. در کاربردهایی که هدف جمع آوری اطلاعات و تحقیق در مورد یک پدیده میباشد کاربرد دارد. مثل مطالعه روی گردبادها.
میدان حسگر/کارانداز :

ناحیه کاری که گره های شبکه حس/کار در آن توزیع میشوند.
چاهک:
گره ای که جمع آوری داده ها را به عهده دارد. و ارتباط بین گره های حس/کار و گره مدیر وظیفه را برقرار میکند.
گره مدیر وظیفه:
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
گره ای که یک شخصی بعنوان کاربر یا مدیر شبکه از طریق آن با شبکه ارتباط برقرار میکند. فرامین کنترلی و پرس و جوها از این گره به شبکه ارسال شده و داده های جمع آوری شده به آن برمیگردد.
بهینه سازی مصرف انرژی با الگوریتم ژنتیک در NS-2

در این پایاننامه به یکی از روش های بهینه سازی مصرف انرژی که مبتنی بر الگوریتم ژنتیک عمل میکند، برای هدف مورد نظر خود که، افزایش سرعت عملکرد و طول عمر شبکه است، پرداخته ایم و دراین بخش به تشریح عملکرد این الگوریتم ژنتیک در میدان مورد تحلیل خود میپردازیم، بصورتی که مسئله اصلی درآن انتخاب بهترین ایستگاه انتشاری است. الگوریتم ژنتیک، الگوریتم هایی هستند که بر پایه تکامل طبیعی و بقای اصلح عمل مینمایند. سه تفاوت اساسی بین الگوریتم های
ژنتیک و روشهای کلاسیک بهینه سازی مصرف انرژی وجود دارد.
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
اول، الگوریتم های ژنتیک بر روی رشته های کد شده از پارامترهای مسئله کار میکنند که هر رشته نماینده یک جواب برای مسئله است و مقادیر واقعی پارامترها از کدگشایی این رشته ها بدست میآیند. دوم، الگوریتمهای ژنتیک الگوریتم های جستجوی موازی هستند که بر روی یک جمعیت از جوابها کار میکنند. اینخاصیت باعث میشود که الگوریتم ژنتیک بتواند نواحی مختلف فضای جواب بهینه سازی مصرف انرژی را همزمان جستجو کند که این امراحتمال گیر افتادن در نقاط بهینه محلی را کاهش میدهد.(بدون پسورد)

مشاوره و انجام پروژه های شبیه سازی شبکه های کامپیوتری با NS2

پایان نامه بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه حسگر بیسیم با الگوریتم ژنتیک در NS-2

انجام پروژه های شبکه های کامپیوتری

شبکه ,حسگر ,الگوریتم ,سازی ,comazsoftir ,یک ,شبکه حسگر ,سازی مصرف ,مصرف انرژی ,بهینه سازی ,حسگر بیسیم ,comazsoftir com09367292276azsoftir@gmail comazsoftir ,comazsoftir comazsoftir com09367292276azsoftir@gmail ,com09367292276azsoftir@gmail comazsoftir comazsoftir ,azsoftir com09367292276azsoftir@gmail comazsoftir

مشخصات

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

مجله تست و بررسی ویدیویی و اخبار خودرو بازی و برنامه اندروید filmkhahan روزنه های زندگی مجله اینترنتی بیست وبلاگ ایران اپارت همسفران نمایندگی دانیال اهواز مطالب اینترنتی